Företag

Vem vill inte ha friskare personal och mindre frånvaro? Här träffas vi under avspända former, umgås och samtidigt får teambildning för din personal och hela företaget.

Arcadia FriskVård erbjuder Coaching till Bättre Hälsa

Boka in en halv- eller heldag för dig och din personal så skräddarsyr vi en lösning enligt dina önskemål. Dina medarbetare får teoretisk föreläsning och praktisk träning.
Exempel på saker vi kan ta upp:

• Motivation, stress, krav, balans, identifiera fallgropar
• Beteendeförändring med hjälp av NLP, KBT
• Kost och träning, en individuell fråga
• Träna höger och vänster hjärnhalva, balans, koordination,
• Qigong, mental och fysisk träning
• Andning, medveten närvaro, mindfulness
• Din egna hälsoplan

Även följande teman kan tas upp:
Bli medveten om din ordlösa kommunikation
Kunna lyssna aktivt även i upprörda situationer
Bemöta kunder på ett konstruktivt sätt
Kunna förebygga och hantera konflikter
Förbättra dialogen på arbetsplatsen och hemma
Utveckla din emotionella kompetens
Kunna ge och ta emot positiv och negativ kritik

Perfekt att ta i samband med en avrundning innan semestern eller som en kickoff till hösten.
Du väljer ort och plats eller hör med mig om förslag.
Välkommen att kontakta mig angående frågor och offert.

Fia Hobbs
VD
Coaching till Bättre Hälsa