Stresshantering och livskvalitet

Jag har under trettio år arbetat med stresshantering utifrån en rad olika vinklar och metoder. Det har resulterat i ett 5 stegs-program som heter Stress till Styrka som erbjuds som föreläsningar, workshops och vissa delar online. Det finns även fem exklusiva paketerbjudanden på individnivå där Du väljer det som passar dig bäst. Fullständig information hittar du här.www.fiahobbs.com

Höstens 5 stegs-program Stress till Styrka

Detta 5 stegs-program är till för dig som vill gå på djupet med din stress och hitta en varaktig lösning. Du kommer under fem steg bli medveten om orsaker till vad som drar igång ett stresspåslag och få kunskap om hur du hanterar det. Tillsammans utforskar vi helheten och integrerar det fysiska, mentala, emotionella och existensiella planet.

För att fira att 5 stegs-programmet drar igång i höst kommer jag att ge de första 10 personerna som anmäler sig, ett kanonpris med 50 % rabatt.

Mellan kurstillfällena hörs vi genom en sluten grupp på Facebook där du kan ställa frågor och få stöd från mig och de övriga deltagarna.

Steg 1 Medvetenhet – 25 augusti 2019
Första steget handlar om Medvetenhet på fyra nivåer. Som förberedelse inför steg 1 behöver du fundera på dessa frågor:

Var står jag nu?
Vad vill jag ändra?
Vad vill jag uppnå?
Varför?

Steg 1 fokuserar på att medvetandegöra din situation just nu.
På den fysiska nivån vi tar fram en livskarta, identifierar stressfaktorer och lär mer om kroppsmedvetenhet som berör rörelse, blockeringar och stagnation. Vi tittar även på fysisk medveten och omedveten kommunikation med inre och yttre påverkan.
Fysiska nivån: Var står jag nu?
Livskarta – ta hjälp av en översikt
Yttre stress och miljö – allt om yttre påverkan
Kroppsmedvetenhet – rörelse, blockeringar och stagnation

På den Mentala nivån identifierar vi negativa tankespiraler och hur det påverkar dig. Vi skapar medvetenhet om din inre stress och dina självsabotörer samt hur du pratar med dig själv i din inre dialog.
Mentala nivån: Vad vill jag ändra?
Negativ tankespiral – hur påverkas jag?
Inre stress- medvetenhet
Mina självsabotörer – oftast fler än jag anar
Min inre dialog – hur pratar jag med mig själv?

För ytterligare fullständig information gå till:
www.fiahobbs.com

Här kan du lyssna till Kelly McGonigal som talar om att göra stress till sin vän. http://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend

fia@arcadiafriskvard.se