Arcadia Cancerfriskvårdsprogram för cancerberörda och närstående

Det är ingen som står beredd inför ett cancerbesked och för alla berörda, kretsen av familj och vänner, slår det hårt. Det uppstår fler frågor än svar och en känsla av att bli sviken av sin egen kropp.

Behoven av stöd kan variera beroende på var i processen man är: i väntan på diagnos – nydiagnostiserad – pågående behandling – färdigbehandlad. De flesta behöver någon form av mentalt stöd för att lära sig hantera denna nya situation med oro och stress som det för med sig.

WEBBKURS MINDFUL LIVING – CANCER WELLNESS

Denna webbkurs vänder sig till dig som har eller har haft cancer och vill ha hjälp med att hantera oro, stress och få verktyg att hantera vardagen efter en sjukdom. Kursen är upplagd på 9 veckor men du kan göra den i din egen takt och den går att kombinera med privata stödsamtal med mig. Du har evig tillgång till kursen för att kunna repetera när du vill. Du får också tillgång till eventuella uppdateringar gratis. En annan bonus är att vid några tillfällen under året håller jag den som gruppcoaching kurs och även där har du möjlighet att delta gratis över nätet. Nästa gruppcoaching startar 3 oktober och pågår under 9 veckor. Detta är en bonus som ingår när du köper kursen under sommaren.

Förutom ett mindfulnessbaserat stödprogram får du också webbkursen Cancer Wellness som en bonus där vi hittar kraft och livslust efter cancern, lär oss ändra negativa tankespiraler, kostens betydelse och hur du kan stärka ditt immunförsvar med mera.

Mindful Living – Cancer Wellness, 9 veckor webbkurs med gruppcoaching under 9 veckor start 29 augusti.
För dig som vill gå webbkurs på nätet. Den går att kombinera med privata coaching/stödsamtal. Följ länken för mer information. Mindful Living – Cancer Wellness

Vi hjälper dig också med…

• Din egna individuella rehabiliteringsplan
• Ett helhetstänkande för cancerberörda och närstående
• Komplementära behandlingar för att stärka immunförsvaret
• Kostrådgivning
• Second opinion av läkare
• Smärtlindring genom kroppsbehandlingar
• Stresshantering till följd av sjukdom
• Stödsamtal för cancerberörda och närstående, även över skype
• Träning, fysisk och mental
• Ökad livskvalitet

Om cancer

Själva ordet cancer väcker känslor och många gånger rädsla hos de som drabbas och alla i deras i närhet. I själva verket är cancer ett samlingsnamn för en stor grupp olika tumörsjukdomar där långtifrån alla är livshotande.

Enligt statistik kommer var tredje svensk någon gång i sitt liv att drabbas av tumörer så risken är stor att just du känner någon som är drabbad eller kanske själv varit eller är sjuk. År 2030 säger analyserna att riskerna har ökat till varannan person om inget görs men det finns hopp och det handlar om livsstilsfrågor.

Det är viktigt att snabbt komma till en onkolog som är expert inom sitt område och att bygga upp ett nätverk av människor som stöttar och stärker dig. Att kunna läka inifrån och ut betyder att man inte bara fokuserar på det som är sjukt utan också stärker det som faktiskt är friskt i kroppen och det finns många sätt att gå tillväga på.

Integrativ medicin, även kallad komplementär medicin, omfattar många olika discipliner och det är viktigt att stärka människan i sin tro att kunna bli frisk och stötta personen i de val som hon gör. Att kunna se sitt liv i ett vidare perspektiv möjliggör läkning på många olika plan för alla inblandade. Både kroppen och själen behöver behandlas tillsammans och kan aldrig separeras.

Vi erbjuder komplementära behandlingar för att stärka dig och ta hand om både kropp och själ och kan hjälpa dig med råd om kost och näring, diverse kroppsbehandlingar, stresshantering, stödjande samtal och kurser för att stötta både dig och dina närmaste.
Arcadia FriskVård AB har ett samarbete med Arcadia Praxis i Tyskland där det bland annat finns hypertermi som fungerar utmärkt i samband med cellgifter och strålning eller på egen hand. För mer information kontakta mig.