Stress till Styrka

5 stegs-program inom Stresshantering

Stress till Styrka

Stress till Styrka

5 stegs-program i Stresshantering

Read More

Cancer Wellness webbkurs

Cancer Wellness webbkurs

Stödprogram för cancerberörda

Read More

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept

Kontakta mig för information

Read More

Höstens 5 stegs-program Stress till Styrka!

Detta 5 stegs-program är till för dig som vill gå på djupet med din stress och hitta en varaktig lösning. Du kommer under fem steg bli medveten om orsaker till vad som drar igång ett stresspåslag och få kunskap om hur du hanterar det. Tillsammans utforskar vi helheten och integrerar det fysiska, mentala, emotionella och existensiella planet.

För att fira att 5 stegs-programmet drar igång i höst kommer jag att ge de första 10 personerna som anmäler sig, ett kanonpris med 50 % rabatt.

Steg 1 Medvetenhet – 25 augusti 2019
Första steget handlar om Medvetenhet på fyra nivåer. Som förberedelse inför steg 1 behöver du fundera på dessa frågor:

Var står jag nu?
Vad vill jag ändra?
Vad vill jag uppnå?
Varför?

Steg 1 fokuserar på att medvetandegöra din situation just nu.

På den fysiska nivån vi tar fram en livskarta, identifierar stressfaktorer och lär mer om kroppsmedvetenhet som berör rörelse, blockeringar och stagnation. Vi tittar även på fysisk medveten och omedveten kommunikation med inre och yttre påverkan.

25/8 Steg 1 Medvetenhet
15/9 Steg 2 Rensa
13/10 Steg 3 Fylla på
10/11 Steg 4 Implementera
30/11 Steg 5 Hållbara vanor

För hela programmet klicka på: www.fiahobbs.com

Stress till Styrka