Terapeut

Är du nyfiken på att veta hur vi arbetar och vill lära dig mer om stödsamtal, behandlingar, prevention, kost och träning när det gäller cancerberörda och närstående är du välkommen att höra av dig. Under 2017 börjar kurserna som vänder sig till terapeuter som vill ansluta sig till Arcadia FriskVårds nätverk och vi är intresserade att komma i kontakt med terapeuter över hela Sverige.
Vi erbjuder en femdagarskurs som kommer att hållas runt om i hela Sverige och några utomlands. Anmäl ditt intresse till mig på fia@arcadiafriskvard.se för detaljerad information.

arcadias-stod-vagledningspr-terapeuter