Stressfritt Ledarskap

Stressfritt Ledarskap är ett samarbete mellan Arcadia FriskVård och Eva Swede på Fri och stark AB som tagit form under 2016 i samband med de nya arbetsmiljöföreskrifterna som kom sista mars 2016.

Vi bidrar till er kompetens genom föreläsningar, teamutveckling, öppna kurser och konsultationer.

• Stresshantering i teamet och individuellt. Insikt i stressens påverkan på kropp och själ, friskfaktorer och hur vi kan omvandla negativ stress till positiv energi. Uttrycka dig så att andra verkligen förstår vad du menar.
• Personligt ledarskap, dialog, beteende och bemötande i teamet.
• Organisatorisk kompetens. Hur strategi, roller, befogenheter, chefskap och medarbetarskap påverkar verksamhetens resultat.

Boka vår inspirationsföreläsning
– Glad arbetsplats

Vi hjälper er att flyga åt samma håll! Samlas runt kunskap och insikter om Stressfritt Ledarskap, Glada arbetsplatser och Gemensamma friskfaktorer.

Föreläsningens innehåll

Glad arbetsplats – För gemensam arbetsglädje

Glada arbetsplatsen skapar ni genom gemensam vilja till arbetsglädje. Du förstår innebörden av och bidrar till organisatoriskt och individuellt ansvar och utveckling, oberoende av om du är chef eller medarbetare. Du är inställd på att göra svåra samtal till goda möten.

Friskfaktorer – För långsiktig hållbarhet

Du har möjlighet att påverka din hälsa och förebygga ohälsa genom kunskap om hälsans friskfaktorer. Du får även grundläggande tips om enkel fysisk och mental träning som passar alla och även går att genomföra i en vardag med lite tid avsatt för träning.

Stressfritt Ledarskap – För att det är möjligt

Stressfritt Ledarskap är ett modernt ledarskap som känns bra i magen. Vi inspirerar dig till att leda dig själv och andra på ett sätt som främjar hälsa, produktivitet och glädje på jobbet. Grundläggande värden är god vilja, bra dialoger och gott bemötande.

Praktisk information

Vår inspirationsföreläsning är 45 minuter och har ytterligare utrymme för 15 minuter med frågor.

Pris: Föreläsning inom Stockholms län 8 900 kronor exklusive moms. För föreläsningar utanför Stockholm eller föreläsningar som anpassas efter era önskemål, kontakta oss för offert.

Läs mer på www.stressfrittledarskap.se

Kontakta oss

fia.hobbs@stressfrittledarskap.se

eva.swede@stressfrittledarskap.se

Vill du:
Bli medveten om din ordlösa kommunikation?
Kunna lyssna aktivt även i upprörda situationer?
Bemöta kunder på ett konstruktivt sätt?
Kunna förebygga och hantera konflikter?
Förbättra dialogen på arbetsplatsen och hemma?
Utveckla din emotionella kompetens?
Kunna ge och ta emot positiv och negativ kritik?