För terapeuter

Arcadia Stöd & Vägledningsprogram – Terapeuter
Stresshanteringsprogram för att bemöta cancerberörda och anhöriga.

Är du nyfiken på att veta hur vi arbetar och vill lära dig mer om stödsamtal, behandlingar, prevention, kost och träning när det gäller cancerberörda och närstående är du välkommen att höra av dig. Under 2017 börjar kurserna som vänder sig till terapeuter som vill ansluta sig till Arcadia FriskVårds nätverk och vi är intresserade att komma i kontakt med terapeuter över hela Sverige.
Vi erbjuder en femdagarskurs som kommer att hållas runt om i hela Sverige och några utomlands. Anmäl ditt intresse till mig på fia@arcadiafriskvard.se för detaljerad information.

arcadias-stod-vagledningspr-terapeuter

Vi är alla cancerberörda på ett eller annat sätt vare sig vi själva eller någon i vår närhet är drabbad.
I Sverige har var tredje person haft eller kommer någon gång under sin livstid att drabbas av cancer och som det ser ut nu tror man att år 2030 handlar det om varannan person, om inte förebyggande åtgärder sätts in i tid.
Allt för många säger sig inte bli sedda av sjukvården eller får det bemötande som de skulle önska och det gäller i högsta grad när man är anhörig eller närstående till någon som fått cancer.
Jag har under många år mött människor i kris och med de kunskaper jag samlat på mig under drygt 25 år som kropp och samtalsterapeut med utbildning av bland annat Dr Carl Simonton som var en föregångare när det gällde att se till hela människan och mitt nära samarbete med läkare i Tyskland på Arcadiakliniken, så vill jag dela med mig av deras och mina erfarenheter.

Vem vänder sig kursen till?
Den är till för dig som är terapeut och som i din vardag möter människor som drabbats av en livsomvälvande sjukdom. Vill du få en djupare förståelse och en metod att kunna hjälpa dina klienter till en hälsosammare väg ska du läsa vidare här.

Arcadias Stöd & Vägledningsprogram är en praktisk och teoretisk kurs där du får möjlighet att komma till klarhet med det underliggande och bidragande orsaker till fysisk ohälsa och kronisk sjukdom. Du får verktyg att hjälpa andra komma vidare i livet genom stödsamtal, mental och fysisk träning. Metoden är utvecklad för människor som drabbats av cancer och för deras närstående. Här får den anhörige hjälp att stötta den som är sjuk men också lära sig vikten av att ta hand om sig själv. Något som i högsta grad gäller även för dig som arbetar som terapeut.

Utbildningen i korta drag
Kursen är upplagd under 5 intensiva dagar där du tillsammans med andra terapeuter genomgår grundutbildningen som grundar sig på Dr Carl Simontons nästan 40-åriga arbete med cancerberörda och närstående. Vi tar också in forskning inom MBCR, Mindfulness Based Cancer Recovery, psykoneuroimmunologi och använder oss av KBT, NLP och MI i våra stödsamtal. För att du sedan ska bli certifierad terapeut kommer du vara med och assistera under en femdagars kurs för cancerberörda och närstående. Vi träffas för vidareutbildning och utbyte av erfarenheter en gång om året och du kommer ingå i Arcadias nätverk med terapeuter spridda över Skandinavien och så småningom runt om i Europa.

Vill du läsa bakgrunden till kursen och få detaljerad information, kontakta fia@arcadiafriskvard.se

Välkommen att bli en del av en den nya friskare vården!