Cancerfriskvård

Arcadia Cancerfriskvårdsprogram – Ett Nytt Liv – hjälper och stöttar dig från sjukdom till hälsa genom fokus på att stärka kroppen fysiskt och mentalt samt förebyggande åtgärder. Både cancerberörda och närstående välkomnas tillsammans.

Arcadia Cancerfriskvårdsprogram vänder sig till dig som har eller har haft cancer och vill ha hjälp med att hantera oro och stress och få verktyg att hantera vardagen efter en sjukdom. Kursen vänder sig lika mycket till närstående och för tillfället hålls den i Stockholm. ett-nytt-liv-arcadia-cancerfriskvardsprogram

Det går också att delta genom webbkurs där du arbetar med kursmaterialet som egenstudie och får egna coachingsamtal med mig. Här hittar du länken och mer information. https://arcadiafriskvaard.simplero.com/page/76829

Vi hjälper dig också med…

• Din egna individuella rehabiliteringsplan
• Ett helhetstänkande för cancerberörda och närstående
• Komplementära behandlingar för att stärka immunförsvaret
• Kostrådgivning
• Second opinion av läkare
• Smärtlindring genom kroppsbehandlingar
• Stresshantering till följd av sjukdom
• Stödsamtal för cancerberörda och närstående, även över skype
• Träning, fysisk och mental
• Ökad livskvalitet

Om cancer

Själva ordet cancer väcker känslor och många gånger rädsla hos de som drabbas och alla i deras i närhet. I själva verket är cancer ett samlingsnamn för en stor grupp olika tumörsjukdomar där långtifrån alla är livshotande.

Enligt statistik kommer var tredje svensk någon gång i sitt liv att drabbas av tumörer så risken är stor att just du känner någon som är drabbad eller kanske själv varit eller är sjuk. År 2030 säger analyserna att riskerna har ökat till varannan person om inget görs men det finns hopp och det handlar om livsstilsfrågor.

Det är viktigt att snabbt komma till en onkolog som är expert inom sitt område och att bygga upp ett nätverk av människor som stöttar och stärker dig. Att kunna läka inifrån och ut betyder att man inte bara fokuserar på det som är sjukt utan också stärker det som faktiskt är friskt i kroppen och det finns många sätt att gå tillväga på.

Integrativ medicin, även kallad komplementär medicin, omfattar många olika discipliner och det är viktigt att stärka människan i sin tro att kunna bli frisk och stötta personen i de val som hon gör. Att kunna se sitt liv i ett vidare perspektiv möjliggör läkning på många olika plan för alla inblandade. Både kroppen och själen behöver behandlas tillsammans och kan aldrig separeras.

Vi erbjuder komplementära behandlingar för att stärka dig och ta hand om både kropp och själ och kan hjälpa dig med råd om kost och näring, diverse kroppsbehandlingar, stresshantering, stödjande samtal och kurser för att stötta både dig och dina närmaste.
Arcadia FriskVård AB har ett nära samarbete med Arcadia Praxis i Tyskland där det bland annat finns hypertermi som fungerar utmärkt i samband med cellgifter och strålning eller på egen hand. Läs mer här: www.cancerbehandling.se